Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 49,
794 01 Krnov
plán akcí na

Květen 2018

2.-4.5.2018  Písemné maturitní zkoušky.  
4.5.2018  Beseda se žáky 1.až 3.ročníků na téma   "Nebezpečí internetu v prostorách školy".  
9.-10.5.2018  Praktická maturitní zkouška studentů 4.T.    
14.-18.5.2018

 Odborný seminář-návrh a výroba automobilu   BUGGY - VŠB Ostrava.

   
17.-18.5.2018  Ústní maturitní zkoušky studentů třídy 4.A.    
21.-25.5.2018  Ústní maturitní zkoušky studentů třídy 4.T.    
21.5.2018  Setkání zástupců škou zúčastněných v projektu   OKAP.    
       
     
     
     
     
Průběžně:        

                                                

                        
 

 

 

Z důvodu přerušení dodávky teplé vody je

ve dnech 21. a 22. 5. 2018 ředitelské volno.

 

2. kolo přijímacího řízení

 

Doprava a logistika

Technická administrativa

 

U obou oborů studia má žák možnost získat

zdarma řidičské oprávnění skupin B, C, T.

 

Příjem přihlášek pro další kolo přijímacího řízení je od 15. 5. 2018 do 24. 5. 2018.

Termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve druhém kole přijímacího řízení je 25. 5. 2018.

 

Výsledky přijímacího řízení ke studiu oboru

 "AUTOTRONIK"

"MECHANIZACE A SLUŽBY"

 

Přijme pracovníka na pozici

vedoucí učitel

pro odborný výcvik a praktické vyučovaní

NABÍDKY ZASÍLEJTE EMAILEM NA ADRESU ŠKOLY

skola@ssa-krnov.cz

 

 Žáci naší školy reprezentovali město Krnov 

na celostátním závodě aut s vodíkovým pohonem v Praze

Ve dnech 13. – 14. dubna 2018 se žáci naší školy společně se svými učiteli zúčastnili celostátního finále vytrvalostního závodu dálkově ovládaných aut na vodíkový pohon, který se uskutečnil v atriu Stavební fakulty Českého Vysokého Učení Technického v Praze Dejvicích.

Organizátorem třetího ročníku soutěže s názvem „Hydrogene Horizon Automotive Challenge“ je společnost Horizon Educational. Tato společnost se stala významným hráčem v oblasti výroby a dodávky učebních materiálů pro studium technických oborů. Byla založena v roce 2013 a dnes má zákazníky v osmdesáti zemích po celém světě. S nabídkou vědeckých pomůcek Horizon nejen poskytuje nástroje k podpoře technického vzdělávání po celém světě, ale také otevírá mladým lidem cestu k objevení zázraku obnovitelných zdrojů energie. Vlastní vzdělávací tým společnosti pracuje na vývoji učebních plánů, průvodců pro učitele a sestavě experimentů pro žáky s cílem vzbudit u nich nadšení pro technické vzdělávání.

Tým naší školy byl složen ze žáků třetího ročníku oboru Autotronik Daniela Chládka, Josefa Trnovce, Marka Mrkvana a Ondřeje Tesaře. Pedagogy v týmu zastupovali učitelé odborných předmětů Ing. Petr Wassebauer a Ing. Karel Kubeša. Na závod se společně připravovali po dobu čtyř měsíců.

V první fázi přípravy se žáci teoreticky i prakticky seznámili s obnovitelnými zdroji elektrické energie. Prostudovali mnoho odborných článků v zaslaných publikacích, vyplňovali testy, sestavovali modely zdrojů elektrické energie ze stavebnice „HorizonEnergy Box“, kterou škole poskytl organizátor soutěže. Pod rukama žáků tak vznikaly funkční technické pomůcky jako například větrná elektrárna, malý solární panel, mechanický generátor, solný elektrický zdroj, tepelný elektrický článek. Z destilované vody se vyvíjel vodík, který uváděl do pohonu jednoduchou čtyřkolku, nebo se vyrobená elektrická energie ukládala do kondenzátoru, který rozsvěcoval svítivé diody.

Druhá fáze přípravy byla náročnější a spočívala ve výrobě dálkově ovládaného auta s vodíkovými palivovými články. Montáž auta žáci prováděli podle návodu, jenž byl opět součástí stavebnice, kterou naší škole zaslal organizátor soutěže. Během skládání prototypu řešili členové družstva spoustu technických úkolů, které zadal organizátor soutěže jako podmínku pro účast auta v samotném závodě. Jednalo se například o náhradu vinutých pružin s teleskopickými tlumiči za pevné vzpěry, které musel tým vyrobit. Další z podmínek účasti v závodě bylo vyřazení předního náhonu a zablokování zadního diferenciálu. V elektroinstalaci bylo nutno přepojit konektory řídící jednotky a akumulátoru s regulátorem rychlosti. Svítící diody pro signalizací docházející náplně vodíku se zapustily do karoserie tak, aby byly dobře viditelné. Poctivou přípravu jsme zakončili nástřikem plastové karoserie a vytištěním technické zprávy s výrobou elektronické prezentace.

Samotný závod v Praze byl rozložen do dvou dnů. V pátek 13. dubna si vyzkoušeli účastníci závodu v kondičních cvičných jízdách závodní trať a poté následovaly technické prohlídky aut a jejich předání organizátorům soutěže. Členům družstva byly vydány originální dresy s názvem týmu a přidělen servisní box.

V sobotu 14. dubna v 8 hodin začaly rozjížďky a kvalifikační jízdy, které rozhodly o postavení vozidla na startu. Před desátou hodinou byl závod odstartován a trval nepřetržitě celých šest hodin. Úkolem týmů bylo absolvovat celý závod s přiděleným množstvím energie a současně najet co nejvíce kol. Naše družstvo – MOTO TEAM KRNOV – se umístilo na 10. místě, což považujeme v náročné konkurenci za úspěch. Domů jsme se vraceli s pocitem dobře odvedené práce při reprezentaci školy a města.

Celá soutěž nás nejenom bavila a přinesla spoustu zážitků, ale zároveň nás ujistila v tom, že praktická výuka založená na řešení konkrétních problémů je budoucností vědeckého vzdělávání.

Učitel odborných předmětů: Ing. Karel Kubeša

 

 

  Tradiční chmelová brigáda - vyrážíme 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

 

Z POBYTU V BUDAPEŠTI

 

 

NOVÝ STUDIJNÍ OBOR

OD 1. 9. 2018 

DOPRAVA A LOGISTIKA

 

4 - leté studium ukončené maturitní zkouškou

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY  

 


Zdroj: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-jeli-za-odmenu-do-brna-na-strojirensky-veletrh-20171031.html