Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 49,
794 01 Krnov

Žádost o integraci žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními