Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 49,
794 01 Krnov

Minimální preventivní program sociálně-patologických jevů