Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 49,
794 01 Krnov

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017


        (základní informace) 

 • Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začíná na naší škole ve čtvrtek  1. září 2016.
 • Podzimní zkušební období – společná část maturitní zkoušky, tj. didaktické testy a písemné práce společné části MZ, se konají od 1. do 7. září 2016.
 • Podzimní zkouškové období – ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají od 11. do 20. září 2015.
 • Podzimní zkušební období – zkoušky z profilové části maturitní zkoušky všech forem se konají od 1. září do 20. září 2016.
 • Podzimní část opravných závěrečných zkoušek učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná v období od 15. září do 20. září 2016.
 • Středa 28. září 2016 – státní svátek – Den české státnosti.
 • Pátek 28. října 2016 státní svátek – Den vzniku samostatného Československa.
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října  a čtvrtek  27. října 2016.
 • Čtvrtek 17. listopadu 2016 státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
 • Vánoční prázdniny žáků budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a končí v  pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v  úterý 3. ledna 2017.
 • Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
 • Jarní prázdniny žáků okresu Bruntál připadnou na období od 20. února do 26. února 2017.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
 • Termín přijímacích zkoušek pro naši školu stanoven na polovinu dubna 2016.
 • Didaktické testy a písemné práce společné části MZ se konají v období od 2. května do 15. května 2017.
 • Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2017. 
 • Zkoušky profilové části konané před maturitní komisí se konají v období od 16. května do 10. června 2017.
 • Písemné a praktické zkoušky z profilové části se mohou konat od 1. dubna 2017.
 • Pondělí 1. května 2017 – státní svátek – Svátek práce.
 • Pondělí 8. května 2017 – státní svátek  - Den vítězství.
 • Písemná část ZZ dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná ve čtvrtek 1. června 2017.
 • Ukončení ZZ dle JZZZ učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel je plánováno do 16. června 2017.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do pátku 1. září 2017.
 • Školní vyučování školního roku 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

             V Krnově dne 24. 8. 2016

                                                                                                                 Ing. Jaromír Pavlíček

                                                                                                                         ředitel školy