Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 49,
794 01 Krnov

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018


        (základní informace) 

Ø Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná na naší škole v pondělí 4. září 2017.

 

Ø  Podzimní zkušební období – společná část maturitní zkoušky, tj. didaktické testy a písemné práce společné části MZ, se konají od 4. do 8. září 2017.

 

Ø  Podzimní zkouškové období – ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají od 11. do 20. září 2017.

 

Ø  Podzimní zkušební období – zkoušky z profilové části maturitní zkoušky všech forem se konají od 1. září do 20. září 2017.

 

Ø  Podzimní část opravných závěrečných zkoušek učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná v období od 4. září do 22. září 2017.

 

Ø  Čtvrtek 28. září 2017 – státní svátek – Den české státnosti.

 

Ø  Sobota 28. října 2017 – státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.

 

Ø  Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

 

Ø  Pátek 17. listopadu 2017 – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.

 

Ø  Vánoční prázdniny žáků budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a končí v  úterý 2. ledna 2017. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

 

Ø  Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

 

Ø  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

 

Ø  Jarní prázdniny žáků okresu Bruntál připadnou na období od 26. února do 4. března 2018.

 

Ø  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

 

Ø  Termín přijímacích zkoušek pro naši školu stanoven na polovinu dubna 2018.

 

Ø  Didaktické testy a písemné práce společné části MZ se konají v období

od 2. května do 15. května 2018.

 

Ø  Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2018.

 

Ø  Zkoušky profilové části konané před maturitní komisí se konají v období od 16. května do 10. června 2018.

 

Ø  Písemné a praktické zkoušky z profilové části se mohou konat od 1. dubna 2018.

 

Ø  Úterý 1. května 2018 – státní svátek – Svátek práce.

 

Ø  Úterý 8. května 2018 – státní svátek  - Den vítězství.

 

Ø  Písemná část ZZ dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel se koná ve čtvrtek 1. června 2018.

 

Ø  Ukončení ZZ dle JZZZ učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel je plánováno do 16. června 2018.

 

Ø  Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

 

Ø  Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018.

 

Ø  Školní vyučování školního roku 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

                V Krnově dne 4. září 2017                                                   Ing. Věra PREDIKANTOVÁ

                                                                                                                  ředitelka školy