Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 49,
794 01 Krnov

Výběrové řízení na akci Výměna zdravotechnických instalací na domově mládeže