Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace, Opavská 49,
794 01 Krnov

Kurzy v DVPP

 Název vzdělávacího programu:

 

 „Moderní metody v dopravě a přepravě 21. Století“

 

Anotace:

Modul je určen pro středoškolské pedagogické pracovníky vyučující odborné předměty na odborných školách. Modul je připraven tak, aby obohatil učitele jak v teoretické tak i v praktické rovině výuky.

Hlavním cílem je:

seznámit účastníky modulu s problematikou v oblasti logistiky, práva a nákladů v dopravě, dalším cílem je získání nových poznatků a zkušeností v oblasti palivových soustav vznětových motorů a snižování emisí, je seznámení s osciloskopy a jejich využití v automobilové praxi.

 

Cena: 6 478,-Kč při 15 účastnících

 

Název vzdělávacího programu:

 

 Proces svařování od A do Z (stáže)“

 

Anotace:

 

Stáž je určena pro učitele odborných předmětů, učitele odborného výcviku a učitele pracovního vyučování. Cílem stáže je získání nových znalostí, dovedností a poznatků v oblasti svařování. Dále pak se seznámit  z novinkami, které vyplývají z nových evropských norem. Cílem bude dále pochopení celého procesu „výroby“ svařovaného kusu od prvopočátečního objednání si práce zákazníkem, přes proces tzv. pracovní úsečky až ke konečné kontrole, předání a expedici výrobku.  

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří se budou díky dalšímu vzdělávání v modulu seznamovat s danou problematikou a rozšiřovat si své znalosti od historického náhledu až po moderní trendy v dělení technických materiálů.

Cena: 4 859,- Kč při 15 účastnících

 

Název vzdělávacího programu:

 

Dělení technických materiálů a svařování speciálních materiálů HARDOX a WELDOX“

Anotace:

Modul seznamuje pedagogické pracovníky s jednotlivými technologiemi a možnostmi uplatnění způsobů dělení technických materiálů pomocí, kyslíko-acetylénového, kyslíko-propylénového plamene a vodního paprsku. Pro pochopení zákonitostí a některých důležitých souvislostí je uživatel nejprve seznámen s popisem jednotlivých materiálů, jejich výrobou a způsoby zpracování. Charakterizují se zde způsoby dělení kovových materiálů, materiálů z lehkých slitin, bronzů a mosazí. Dále se jednotlivé technické materiály rozdělují dle vhodnosti použití jednotlivých metod „řezání – dělení“. Modul seznamuje pedagogické pracovníky s moderními vysokopevnými materiály, které se v dnešní době stále častěji využívají. Jejich rozvoj je do značné míry podpořen novými poznatky a schopnostmi počítačových systémů a materiálového inženýrství. Popisuje se zde výroba, vlastnosti, únosnost, svařitelnost, odolávání mechanickým otěrovým vlivům a odolávání nízkým kryogenním teplotám. V rámci praktických cvičení se účastníci seznámí s chemickým a mechanickým zkoušením jednotlivých typů ocelí, kdy se budou porovnávat vzorky ocelí HARDOX a oceli S235 J0 při tahové zkoušce, která má potvrdit teoretické hypotézy o průběhu křivky a potvrdit mechanické vlastnosti. Dále se frekventanti seznámí metodami měření vrubové houževnatosti, tvrdosti a výrobou ocelí v kyslíkovém konvertoru. Je zařazena také praktická ukázka procesu válcování termomechanicky zpracovaných plechů.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří se budou díky dalšímu vzdělávání v modulu seznamovat s danou problematikou a rozšiřovat si své znalosti od historického náhledu až po moderní trendy v dělení technických materiálů. 

 

Cena: 4 859,- Kč při 15 účastnících